Caregiver archetype

Caregiver Archetype

Zorgen

Over het helpen, beschermen en verzorgen van anderen.

Kernwoorden: zorgzaam / warm / authentiek / geruststellend

Wie is de caregiver archetype?

The caregiver archetype is een altruïstisch persoon. Ze heeft veel compassie en wil graag de ander helpen.  Ze houdt niet van moeilijkheden en van instabiliteit. Niet eens zozeer voor zichzelf, maar vooral de mensen die zich niet goed weten te redden in het leven. Betekenis vind je door anderen te helpen en dit mag de nodige moeite kosten. Denk bijvoorbeeld aan verplegers en leraren.

Het sterkst is dit archetype aanwezig in ouders die voor hun kinderen zorgen. Ze zullen er alles aan doen om hen te beschermen en het nodige opofferen voor hun geluk. De emoties die hier bij horen zijn complex. Hoe kan het dat ouders zoveel voor onze kinderen over hebben, terwijl ze er zoveel voor moeten opofferen? Caregivers zorgen niet alleen voor hun kinderen, maar ook voor hun ouders, voor zieken, voor armen in nood of voor dieren. De caregiver heeft niet zoveel met mooie praatjes, maar laat liever het goede in daden zien.

De caregiver heeft een aantal erg positieve eigenschappen. Empathisch: dingen vanuit iemand anders zijn perspectief kunnen zien. Communicatief: luisteren naar wat anderen wel of niet zeggen en begrijpen wat ze bedoelen. Consistent: een loyale inzet waar je altijd op kunt rekenen. Vertrouwen: je bent veilig bij hen.

De rol van de caregiver is helaas vaak behoorlijk ondergewaardeerd. Dit zorgt er misschien ook wel voor dat er zoveel mensen lijden aan (stille) eenzaamheid. Iedereen heeft de verzorging van anderen nodig, denk aan de dokter, maar ook de buschauffeur, de goede vriend of de vertrouwde verloskundige.

Vroeger waren handelen die horen bij caregivers onbetaalde diensten, vaak uitgevoerd door vrouwen. Tegenwoordig werken de meeste vrouwen en zijn families erg onafhankelijk. Daarmee zijn de caregiver taken veranderd in betaalde diensten met bijbehorende producten. Bijvoorbeeld de thuiszorg, een schoonmaker of een bezorgde warme maaltijd.

Strategie

We moeten ons allemaal inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen de aandacht en zorg krijgt die hij nodig heeft. Dit kost soms opoffering, maar geeft je leven betekenis.

Levels caregiver archetype

1: Draag zorg voor mensen die afhankelijk van je zijn

2: Vind de balans tussen zorgen voor jezelf en voor anderen

3: Wees altruïstisch, zorg niet alleen voor mensen dichtbij je, maar ook voor hen daarbuiten

Archetype collage caregiver

Caregiver archetype producten of diensten

Merken met dit archetype spreken je aan op je verantwoordelijkheid om zorg te dragen. Ook spelen ze in op de angst dat je hierin kunt falen. Denk aan een zieke moeder met hoofdpijn op bed. Haar kinderen hangen lusteloos en verloren in huis. Maar met de juiste medicatie is zij wel weer een goede moeder. Ze koopt de medicijnen dus niet voor haarzelf, maar voor haar omgeving.

In goede marketing gaat het niet zozeer om zorgdragen vanuit het merk. Belangrijker is het neerzetten van de klant als zorgdrager voor anderen. Geef deze zorgdrager ruime waardering voor de rol die zijn hebben.

Een goed merk herkent wat mensen nodig hebben en speelt hierop in. Vaak is er excellente service  en persoonlijke aandacht. Als merk is het belangrijk dat je laat weten dat je om anderen geeft. Niet in woorden, maar in daden. Op die manier wordt via mond op mond reclame een goede reputatie opgebouwd.

Aantrekkingskracht: zorgdragen / helpen / ondersteunen / herkenning / zien / dankbaarheid

Afkeer of angst: hulpeloosheid / negeren / beschuldigen / angst

Voorbeeld caregiver archetype: KNGF geleidehonden commercial

In deze reclame zie je verschillende vormen van zorg terug. De hond is zorgdrager voor mensen die ziek kunnen zijn. Ook is er de oproep voor steun om zo mee te zorgen voor deze groep zieken. Er is een serieuze toon en veel aandacht voor emoties. De menselijke kant wordt benadrukt doordat er veel naakt van de man te zien is. De reclame eindigt met een close-up van een bijzonder aaibare hond.

Positief in beeld

De dienstverlener heeft het beste met jou voor. Dat maakt dat mensen hen snel zien als betrouwbaar en van toegevoegde waarde.

Negatief in beeld

Valkuil van de dienstverlener is dat het eigenbelang te weinig aandacht krijgt. Als je jezelf wegcijfert voor het belang van de ander zul je uiteindelijk verdwijnen. Als merk moet je zelf ook in je kracht staan, zodat je de ander daadwerkelijk kunt helpen.

Past de caregiver archetype bij jou?

Heb jij een merk of product dat:

  • service als sterk punt heeft
  • gericht is op welzijn van families
  • past in de gezondheidszorg, educatie of andere zorgdragende omgevingen
  • mensen helpt verbonden te zijn en voor elkaar te zorgen
  • mensen helpt voor zichzelf te zorgen
  • past binnen de non-profit of hulporganisatie

Productcategoriën of omgevingen die goed passen: veilige auto’s / ziekenhuis / medische industrie / verzorging / gezin / schoonmaken / dienstverlening / hulporganisatie

Voorbeeld bekende persoonlijkheden: moeder Theresa / Princess Diana

Meer lezen over archetypes?

Merk Persona voor branding
Ruler archetype