Brand Persona

Wat is een Brand Persona en hoe ontwikkel je de juiste?

Om klanten aan te trekken is meer nodig dan een website met al je diensten. Een effectieve manier om een sterk merk op te bouwen is door een Brand Persona. Hiermee trek je niet alleen klanten aan, maar zorg je dat ze van je merk gaan houden.

Veelgemaakte fouten

Een aantal fouten die je als bedrijf kunt maken:

 • Niet nadenken over de rol die je merk speelt voor je klant
 • Niet nadenken over de rol en persoonlijkheid van je merk
 • Een analyse van je doelgroep maken en vervolgens jezelf precies zo presenteren om aansluiting te vinden.
 • Allerlei positieve eigenschappen (persoonlijkheden) willen voor je merk, maar er met geen één bovenuit steken. Wie alles wil zijn, is niets.

Wat is een Buyer Persona?

Een Buyer Persona is een fictief persoon die je doelgroep vertegenwoordigt. Het doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie de klant is. Kenmerken die bijvoorbeeld aan bod komen: demografisch, persoonlijke eigenschappen, uitdagingen, verlangens en fysieke eigenschappen. Door een specifiek persoon op te stellen, heb je de doelgroep scherper in het oog. Soms zijn meerdere doelgroepen van toepassing. Het is dan belangrijk de verschillen goed duidelijk te hebben.

Wat is een Brand Persona?

Een Brand Persona is een fictief persoon die het merk belichaamt. Ook hier gaat het om menselijke eigenschappen en kenmerken.

Wat is het verschil tussen een Buyer Persona en Brand Persona?

Het verschil tussen deze twee persoonlijkheden is dat de ene gaat over de koper en de andere over het merk. Vaak wordt er wel redelijk onderzoek gedaan naar de doelgroep. Maar de persoonlijkheid van het merk is in veel gevallen helemaal niet zo duidelijk gedefinieerd.

Een duidelijk beeld van de Buyer Persona helpt mee aan de ontwikkeling van een Brand Persona.

Waarom heb je als merk een menselijke persoonlijkheid nodig?

Vroeger was het normaal om als merk informatie uit te zenden over al je diensten. Vandaag de dag hebben merken een persoonlijkheid nodig. Het monoloog zenden van vroeger verandert in een dialoog met de doelgroep.

Hierbij luistert een merk naar de klanten en staat in direct contact. Mensen voelen zich daarbij aangetrokken tot merken waarmee ze een sterke connectie voelen. Bijvoorbeeld omdat deze aansluit bij hun visie, wereldbeeld of hoe ze als mens willen zijn.

Verbinding met andere mensen voel je door herkenning, interesse of het bij de ander willen horen. Deze worden bepaalt door persoonlijke eigenschappen. Als mensen worden we aangetrokken tot eigenschappen die bekend voelen. Of omdat ze iets representeren wat we zelf niet zijn, maar wel willen worden.

Dit gebeurt op een onderbewust en intuïtief niveau. Je kunt hier rationele verklaringen voor hebben, maar de aantrekking is allereerst emotioneel.

Een aangeboren eigenschap van mensen is dat ze aangetrokken worden tot iets dat bekend is. Dit zorgt namelijk voor een veilig gevoel en controle. Als mensen ergens een hekel aan hebben dan zijn het negatieve uitkomsten.  Gevaar, misleiding, onzekerheid of slechtheid.

Wat houdt een Brand Persona in?

Een brand persona heeft net als de buyer persona menselijke kenmerken. Een aantal elementen van de brand persona zijn:

 • Persoonlijke eigenschappen
 • Persoonlijke visie / kijk
 • Visuele representatie
 • Tone-of-voice
 • Rol voor de doelgroep

Al deze kenmerken bij elkaar bepalen hoe je merk wordt ervaren. In het dagelijks leven communiceren we van persoon tot persoon. Als mensen worden we namelijk van nature meer aangetrokken tot personen dan tot zaken. Met de juiste persoonlijkheid kun je zo als merk beter contact leggen met je klant.

Een persoonlijkheid houdt in dat je bepaalde eigenschappen hebt en daarmee ook bepaalde kenmerken juist niet. Door van alles een beetje te zijn, ben je in feite niemand. Je hebt een specifiek karakter nodig en duidelijkheid over hoe deze zich uit.

Een Brand Persona geeft vorm aan hoe je de dingen brengt. Het geeft geen duidelijkheid over de inhoud van de boodschap. Het is daarom belangrijk om een communicatiestrategie te ontwikkelen. Hierbij bepaal je wat je als merk wilt communiceren. De Brand Persona geeft vervolgens aan op welke manier.

Hoe ontwikkel je een Brand Persona?

Een Brand Persona ontwikkel je door te kijken naar je doelgroep. Wat hebben ze nodig en waar voelen ze zich tot aangetrokken? Welke persoonlijkheid vertaalt dit het beste?

Een Brand Persona ontwikkel je met deze stappen:

 • 1) Maak een Buyer Persona

  Maak duidelijk wie je doelgroep is en welke eigenschappen deze heeft. Oftewel: maak een Buyer Persona. Hierdoor richt je jouw communicatie op een specifieke groep mensen.

 • 2) Bepaal de belangrijkste eigenschappen

  Je treft je doelgroep om het moment dat ze met jouw product in aanraking komen. Welke eigenschappen of zaken zijn op dit moment het belangrijkst?

 • 3) De rol van het merk voor de doelgroep

  Welke rol wil jij als merk spelen bij de aankoop van een product? Vier mogelijkheden zijn: inspireren, richting geven, leiding geven of ondersteuning geven. De rol van je merk bepaalt de relatie die je met je klant hebt.

 • 4) Een persoonlijkheid van je merk bepalen

  Archetypes zijn voor het eerst ontwikkeld door Carl Jung. Er zijn 12 archetype persoonlijkheden waarbij je alle mensen kunt indelen. Door als merk aan te sluiten bij één of twee archetypes zorg je voor herkenning en aansluiting van je persoonlijkheid.

 • 5) Persoonlijke visie van je merkpersoonlijkheid

  Om echt aansluiting te vinden en op een diep niveau contact te maken heb je een visie nodig. Een kijk op het leven, een mening en bijbehorende eigenschappen.

 • 6) Tone-of-voice van je merkpersoonlijkheid

  Naast je visuele representatie gebruik je ook taal. Bepaal op welke manier jij je boodschap overbrengt. Breng daarom in kaart welke woorden en tone-of-voice je gebruikt.

 • 7) Visuele representatie

  De eerste manier van contact leggen gaat door te kijken. Sluit daarom de vormgeving van je merk aan bij de persoonlijkheid. Hiermee zorg je voor aantrekkingskracht en herkenbaarheid.

Met deze stappen ontwikkel je een Brand Persona die bepaalt hoe je communiceert. Je hebt hiernaast ook een communicatiestrategie nodig die aangeeft wat je precies zegt.

Meer lezen over archetypes?

Merk Persona voor branding
Ruler archetype